Server Time:   27/08/2016 11:34:33 +7
01688.29.0001
muss2vn@gmail.com
 • MUS2.VN  > News in MUS2.VN
 • Chào các bạn, Như đã nói chuyện trước với các bạn trong game, Ad xin thông báo đến các bạn các lưu ý về việc gộp SV như sau: Bắt đầu chuyển SV từ 0h ngày 29/08 và kết thúc vào lúc 24h ngày 1/09. Sau thời gian này sẽ đóng cửa Devias 2

Online Market

Dark Soul Armor +Luck
Price: 30,000 Coin
Crest of Monarch
Price: 45,000 Coin
10 Jewel of Soul
Price: 20,000 Coin
10 Jewel of Bless
Price: 35,000 Coin
10 Jewel of Bless
Price: 35,000 Coin
10 Jewel of Soul
Price: 20,000 Coin
Jewel of Chaos
Price: 5,000 Coin
Jewel of Chaos
Price: 5,000 Coin
Jewel of Chaos
Price: 5,000 Coin
Jewel of Chaos
Price: 5,000 Coin
Jewel of Chaos
Price: 5,000 Coin
Jewel of Chaos
Price: 5,000 Coin
Wings of Spirits
Price: 90,000 Coin
Valiant Armor +4 +Luck
Price: 5,000 Coin
Exc Pad Helm +Opt
Price: 5,000 Coin

Login

Username:
Password:

Server Info

Server
Events
DK Reset

 • 1
  Server 1
  Non-Train [ Chợ ]
 • 1
  Server 2
  Non-PK
 • 1
  Server 3
  PK
 • 1
  Server 4
  PK
 • 1
  Server 5
  PK
 • 1
  Server 6
  Non-PK